Ferro Mangan Carbon cao

Sản phẩm: Ferro Mangan carbon cao

Thành phần:

Mn: (62÷65)%

C: 6-8%

S: 0.03%max

P: 0.25%max

Si: 1.5%max

Cỡ cục :10-150mm90%min

Đóng bao: 1000 – 1500 kg/bao

Danh mục: