Chất cầu hóa Nam Phi

Sản phẩm: Hạt biến tính – Gang TQ

Thành phần:

– Si ≥72%

– Al<1.5%

– Ca=0,96%

Cỡ hạt: 2-5mm

Đóng bao: 25kg

Xuất xứ: Trung Quốc

Danh mục: