Ferro Vanadium

Sản phẩm: Ferro Vonfram

Thành phần:

W :75% min

Mn :0.3% max

Si :2.0% max

P :0.06% max

S :0.06% max

Cỡ cục :10-100mm90%min

Đóng bao :1000 – 1500 kg/ bao

Danh mục: