Fero mangan Carbon thấp

Sản phẩm: Ferro Mangan Carbon thấp

Thành phần:

Mn ≥ 80%

C: 1%max

Si: 1.5%max

P: 0.16%max

S: 0.03%max

Cỡ cục:10-100mm90%min

Đóng bao: 1000kg/bao (±10%)

Xuất Xứ: Trung Quốc

Danh mục: