Ferro Silic 45%

Sản phẩm: Ferro Silic 45%

Thành phần:

Si: 45%.

Al: 1.56%.

C: 0,18%.

Cỡ cục :10-100mm90%min

Đóng bao: 1000 – 1500 kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Danh mục: