Ferro Chrom Carbon cao

Sản phần: Ferro Chrom Carbon cao

Thành phần:

Cr: 58 – 60%

C: 6 – 8%

P: ≤ 0,03%

Si: ≤ 2,9%

S: 0,04%

Cỡ cục :10-120mm90%min

Đóng bao: 1000 – 1500 kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Danh mục: