Than cốc luyện kim Trung Quốc

Sản phẩm: Than cốc luyện kim Trung Quốc

Thành phần:

C ≥ 80%

Ad ≤ 16%

V ≤1.70%

S  ≤ 0.7%

Cỡ cục: Từ 25 – 80mm

Xuất xứ: Trung Quốc

Danh mục: