Gạch cao nhôm mũ lò (NO4 ; NO5)

Sản phẩm: Gạch cao nhôm mũ lò

(NO4 ; NO5)

Thành phần:

Al203≥70%

Xuất xứ: Trung Quốc

Danh mục: