Gạch cao nhôm Trung Quốc (H1 ; H13 ; H 14)

Sản phẩm: Gạch cao nhôm Trung Quốc

(H1 ; H13 ; H 14)

Thành phần:

Al2O3 ≥75%

Xuất xứ: Trung Quốc

Danh mục: