Gạch chịu lửa crôm magiê TQ (M1 ; M2 ; M3)

Sản phẩm: Gạch Crôm Magie Trung Quốc

Loại: M1 (230x115x65)

Loại: M2 (230x115x65/55)

Loại: M3 (230 x115x65/45)

Thành phần:

Cr ≥ 18%

MgO ≥ 65%

Xuất xứ: Trung Quốc

Danh mục: