Xi măng chịu nhiệt CA50

Sản phẩm: Xi măng chịu nhiệt

Thành phần:

Đóng bao: 50kg/bao