Sạn magiê Trung Quốc MgO≥95%

 

Sản phẩm: Sạn magie Trung Quốc

Thành phần:

MgO≥95%

Cỡ hạt: 1÷3; 3÷7mm90%min

Đóng bao: 50kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc