Sạn cao nhôm

Sản phẩm: Sạn cao nhôm

Thành phần:

Al2O3: 85%

Fe2O3:3%

Cỡ hạt : 1÷3; 3÷7mm90%min

Mức độ chịu nhiệt: ≥ 17000C

Đóng bao: 50 kg/ bao