Gang đúc

Sản phẩm: Gang đúc GD3

Thành phần:

Si:2.4-2.8%

P:0.06-0.08%

Mn:0.06-0.1%

S:0.03-0.08

Danh mục: