Chất gom xỉ Nhật

Sản phẩm: Chất gom xỉ Kagalite K-2

Thành phần:

SiO­2: 72%

Al2O3: 16.4%

Fe2O3: 1.15%

CaO : 1.07%

Đóng bao: 20kg/bao

Xuất xứ: Nhật Bản

Danh mục: