Chào mừng quý khách đến với website www.ancuong.vn - Công ty TNHH An Cường - Địa chỉ: tổ 31 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. - Chuyên cung cấp các loại FERRO, sản phẩm CARBON, SẠN BỘT CHỊU NHIỆT, GẠCH CHỊU LỬA... uy tín, chất lượng. Chúc Quý khách có những thông tin hữu ích trên website của chúng tôi. Công ty TNHH An Cường luôn mong muốn là bạn hàng của quý khách. Chúc Quý khách AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

CHI TIẾT TIN TỨC

15 Tháng Tám 2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỘ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg,...
Theo đó, chuyển quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (gọi chung là Quỹ) để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg, nguồn của Quỹ được được hình thành từ cổ phần hóa 100% vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về chuyển doanh nghiệp 100% vốn thành công ty cổ phần; nguồn thu từ các hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các khoản thu sau cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, Quỹ được giao thực hiện chi theo quy định đối với các nội dung như: (1) Hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% sở hữu nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngàng Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật; (2) hỗ trợ kinh phí cho các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con không đủ nguồn để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật; (3) bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật; (4) đầu tư bổ sung để duy trì hoặc tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và cơ quan được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; (5) đầu tư vào các dự án quan trọng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (6) các khoản chi khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Nguồn tin:
Tác giả:

Bình luận