Category Archives: Tin tức chung

Doanh nghiệp sản xuất thép trước thách thức CBAM của châu Âu

Với giá trị xuất khẩu ước đạt gần 8 tỷ đô la trong năm 2022, ngành thép phải ứng phó các yêu cầu về giảm phát thải khí nhà kính theo Cơ chế CBAM của châu Âu. Cơ chế CBAM của EU: Động lực hay thách thức cho ngành sắt thép?Từ 01/10, 4 sản phẩm […]